ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում

03.06.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/118 ծածկագրով կազմակերպված գնանշման հարցման կազմակերպման հայտարարություն և հրավեր

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ