ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում

03.07.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/119  ծածկագրով  գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում:Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ