ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Համակարգիչների ձեռքբերում

31.05.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/122 ծածկագրով համակարգիչների ձեռքբերում