ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Օդորակիչի ձեռքբերում

27.06.2019

ներկայացվում Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/137 ծածկագրով օդորակիչի ձեռքբերում:

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ