ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում

04.07.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/141 ծածկագրով համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում