ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Էլեկտրատեխնիկայի ձեռքբերում

11.07.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար  ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/147 ծածկագրով էլեկտրատեխնիկայի  ձեռքբերում


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ