ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում

12.07.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/148 ծածկագրով համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում