ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում

08.07.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/149 ծածկագրով տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ