ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Փոշեկուլների ձեռքբերում

25.07.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/164 ծածկագրով փոշեկուլների ձեռքբերման հայտարարության հղումը:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ