ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների ձեռքբերում

30.07.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/165՝ համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների ձեռքբերում:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ