ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերում

31.07.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/166 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ