ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Կահույքի ձեռքբերում

01.08.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/170 ծածկագրով կահույքի ձեռքբերման հայտարարության հղումը:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ