ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Էլեկտրատեխնիկայի ձեռքբերում

08.08.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/176 ծածկագրով էլեկտրատեխնիկայի ձեռքբերման հայտարարության հղումը:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ