ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շինանյութի ձեռքբերում

06.08.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/178 ծածկագրով շինանյութի ձեռքբերում


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ