ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Լեդ լուսարձակների ձեռքբերում

08.08.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար լեդ լուսարձակների ձեռքբերման ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/179 ծածկագրով գնանշման հարցման հայտարարություն և հրավեր:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ