ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումներ ձեռքբերում

12.08.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/184  Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումներ ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ