ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Դավթաշեն վարչական շրջանի աշխատակազմի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում

04.09.2019

Դավթաշեն վարչական շրջանի աշխատակազմի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/191 ծածկագրով գնանշման հարցման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ