ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

սննդամթերքի ձեռքբերում

06.09.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/193 ծածկագրով սննդամթերքի ձեռքբերման հայտարարության հղումը:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ