ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Աջափնյակ վարչական շրջանի կարիքների համար հատուկ նպատակային նյութերի /խողովակների/ ձեռքբերում

11.09.2019

Աջափնյակ վարչական շրջանի կարիքների համար հատուկ նպատակային նյութերի /խողովակների/ ձեռքբերման ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/194 ծածկագրով անցկացվող գնանշման հարցման հայտարարություն և հրավեր


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ