ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Համակարգիչների և տպիչների ձեռքբերում

21.10.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/212 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համակարգիչների և տպիչների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ