ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Հետիոտնային կանչի լուսացուցային համակարգերի ձեռքբերում և տեղակայում

30.10.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/220 ծածկագրով հետիոտնային կանչի լուսացուցային  համակարգերի ձեռքբերման և տեղակայման աշխատանքներ ձեռքբերում:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ