ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Մոնիտորի և հեռուստացույցի ձեռքբերում

06.11.2019

 ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/221 մոնիտորի և հեռուստացույցի ձեռքբերման  հայտարարության հղումը:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ