ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում

01.04.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/32 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ