ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար կրի ձեռքբերում

21.01.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար կրի ձեռքբերման ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/4 ծածկագրով անցկացվող գնանշման հարցման հրավեր և հայտարարություն:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ