ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում

26.04.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/51 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ