ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների ձեռքբերում

23.04.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/65 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ