ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Hամակարգիչների ձեռքբերում

27.05.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/97 ծածկագրով համակարգիչների ձեռքբերում:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ