ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Էրեբունի վարչական շրջանի կարիքների համար կենցաղային տեխնիկայի (փոշեկուլի) ձեռքբերում

31.07.2020

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/129՝ Էրեբունի վարչական շրջանի կարիքների համար կենցաղային տեխնիկայի (փոշեկուլի) ձեռքբերման մրցույթի հղումը