ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Ավտոմեքենաների պահեստամասերի /անվադողերի/ ձեռքբերում

29.04.2020

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/141՝ Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Ավտոմեքենաների պահեստամասերի /անվադողերի/ ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ