ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Համակարգիչների և օժանդակ սարքավորումների ձեռքբերում

07.08.2020

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/169 ծածկագրով  համակարգիչների և օժանդակ սարքավորումների  ձեռքբերում:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ