ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Վարչական սարքավորումների ձեռքբերում

18.09.2020

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/187 ծածկագրով   վարչական սարքավորումների   ձեռքբերում:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ