ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Անվադողերի ձեռքբերում

18.09.2020

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/188 ծածկագրով անվադողերի ձեռքբերում

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ