ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շշալցված խմելու ջրի ձեռքբերում

20.11.2019

 ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/3 ծածկագրով շշալցված խմելու ջրի ձեռքբերում:

 


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ