ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Կենցաղային ապրանքների ձեռքբերում

27.12.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/31  ծածկագրով հայտարարված կենցաղային ապրանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ