ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների օժանդակ նյութերի ձեռքբերում

13.02.2020

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/50 ծածկագրով համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների օժանդակ նյութերի  ձեռքբերում:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ