ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Սննդամթերքի ձեռքբերում

04.06.2020

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար սննդամթերքի ձեռքբերում ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/90 մրցույթի հղումը:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ