ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի կարիքների համար համակարգչային պարագաների և նյութերի ձեռքբերում

16.04.2021

 Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի կարիքների համար համակարգչային պարագաների և նյութերի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր, ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/109 մրցույթի հղումը: