ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Գրասենյակային նյութերի /գրենական պիտույքներ/ ձեռքբերում

26.01.2021

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/11 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրասենյակային նյութերի /գրենական պիտույքներ/ ձեռքբերման հայտաարրություն և հրավեր:

 


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ