ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար մարզասարքերի ձեռքբերում

17.05.2021

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/124՝ Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար մարզասարքերի ձեռքբերուման հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ