ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Բակային գույքի ձեռքբերում

13.05.2021

 ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/132 ծածկագրով բակային գույքի ձեռքբերում:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ