ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերում

14.05.2021

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/135 կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերում

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ