ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Փոքր տեղատարողունակության ավտոբուսների ձեռքբերում

12.05.2021

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/141 ծածկագրով փոքր տեղատարողունակության ավտոբուսների  ձեռքբերում:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ