ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Աջափնյակ վարչական շրջանի կարիքների համար անվադողերի ձեռքբերում

10.06.2021

Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի կարիքների համար անվադողերի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր, ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/152 մրցույթի հղումը: