ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերում

24.06.2021

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/161 կենցաղային տեխնիկայի  ձեռքբերում

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ