ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Արտադպրոցական կազմակերպությունների համար էլեկտրոնիկայի ձեռքբերում

28.06.2021

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/165՝ Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` արտադպրոցական կազմակերպությունների համար էլեկտրոնիկայի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ