ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար արտադպրոցական կազմակերպությունների մարզական գույքի ձեռքբերում

28.06.2021

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/167 ծածկագրով Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար արտադպրոցական կազմակերպությունների մարզական գույքի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ