ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում

02.07.2021

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/169 ծածկագրով՝ Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ