ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների օժանդակ նյութերի ձեռքբերում

16.07.2021

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/170 ծածկագրով  համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների   օժանդակ նյութերի ձեռքբերում

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ