ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար շինանյութի ձեռքբերում

08.07.2021

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/171 ծածկագրով հայտարարված Երևան քաղաքաի Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար շինանյութի ձեռքբերման հրավերը, որը հասանելի է հետևյալ հղումով: