ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերում

20.07.2021

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/172  ծածակագրով  կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերում

 

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ